Schattingen van Vastgoed

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Expertises van onroerende goederen behoren al jaren tot ons vakgebied. Om velerlei redenen kan de kennis van de verkoopwaarde van een bepaald onroerend goed wenselijk en zelfs noodzakelijk zijn. Naast een sterke theoretische kennis kunnen we u dan ook een uitgebreide ervaring in deze materie aanbieden en dit zowel naar particuliere als bedrijfspanden toe. De investering in een met kennis van zaken opgesteld schattingsverslag betaalt zichzelf dan ook meestal terug op korte of langere termijn gezien men bij bepaalde transacties, onderhandelingen, aankopen of verkopen de nodige feedback bezit om een gunstige deal te realiseren.

Contacteer ons voor meer informatie