Plaatsbeschrijvingen

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Een plaatsbeschrijving of “bevindingstaat” is een schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed. Sinds 18 mei 2007 is het wettelijk verplicht een plaatsbeschrijving te laten opmaken bij elke nieuwe huurovereenkomst, zelfs wanneer de huurder en verhuurder contractueel overeenkomen om er geen te laten maken. Maar ook bij verbouwings-, afbraak- en nieuwbouwprojecten is het een noodzaak voor de verzekering van de aannemer.

Voor plaatsbeschrijvingen heeft seqconsult 2 formules. De eerste, klassieke manier, bestaat uit een gedetailleerde opsomming, vergezeld van foto’s, van de schade van een eigendom. Een tweede formule bestaat uit een korte film waarin de aanwezige gebreken worden aangeduid in de film. Het grote voordeel bij deze laatste manier is dat men deze film kan hergebruiken of aanpassen bij een nieuwe overeenkomst. Bijkomend hieraan kan tevens een onderhoudsfilm worden gemaakt waarbij de toegepaste materialen besproken worden en uitgelegd wordt hoe men deze dient te onderhouden en met welke frequentie.

Contacteer ons voor meer informatie