Thermografische Studies

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Thermografie is een meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt. De thermografische camera is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. Koude en warmtestromen die energieverliezen veroorzaken, kunnen hierdoor opgespoord worden. Via thermografie ziet u dus wat anders onzichtbaar blijft en deze methode kan gebruikt worden voor de oplevering van installaties in de industrie, ter controle van het correct uitvoeren van de isolatie bij bestaande woningen, …

Buiten het opsporen van deze energieverliezen geven wij ook gericht advies over hoe u deze verliezen kan oplossen.

Contacteer ons voor meer informatie