Veiligheidscoördinatie

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Veiligheidsexperts voor uw projecten

Iedereen die gaat bouwen of verbouwen is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen. Eerst en vooral is er de veiligheidscoördinator ontwerp die met de architect meedenkt over hoe een veilige woning kan worden gemaakt en hoe deze woning op een veilige en budgetvriendelijke wijze te realiseren valt. Dit proces speelt zich al af voor de bouwaanvraag. De veiligheidscoördinator ontwerp maakt een V&G- plan wat de voorschriften bevat waaraan de aannemers die op de bouwplaats werkzaamheden komen uitvoeren moeten voldoen. Door middel van het V&G- plan worden concrete afspraken met de aannemers gemaakt.

De veiligheidscoördinator uitvoering is aan zet na de goedkeuring van de bouwaanvraag. De coördinator doet een aantal werfbezoeken en stelt het coördinatiedagboek op wat een verzameling is van e-mails, brieven, verslagen van werfbezoeken en dergelijke meer. Verder maakt hij ook het postinterventiedossier op. Dit laatste is een “handleiding” van het bouwwerk en bevat informatie van de verschillende aannemers over de gebruikte materialen, de gebruikte uitvoeringstechnieken, technische documentatie van de installaties en as-built plannen die wij indien gewenst ook zelf kunnen uittekenen, … Hierdoor kan de eigenaar op een veilige manier onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren en kan de bewoner in een veilige woning leven. Bovendien kan de notaris bij de latere verkoop van de woning om het postinterventiedossier vragen.

Seqconsult is een meerwaarde voor uw project in plaats van een meerkost en wij garanderen u dat als u voor de werkzaamheden nadenkt over het bouwwerk, deze investering nog tijdens de werkzaamheden terugverdiend zal worden.

Contacteer ons voor meer informatie