Implementatie van zorgsystemen

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

De ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO instituut die vastleggen hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Wij bieden u een kwaliteitsexpert aan die uw firma zal doorlichten en op basis hiervan procedures zal maken die tot een succesvolle implementatie kunnen leiden. Ook bij het behalen van het VCA*, VCA** en VCA-P certificaat kunnen wij u met raad en daad bijstaan, zodat u alle mustvragen en eventueel aanvullende vragen van de certificatie-instelling adequaat kan beantwoorden. Vergeet echter niet dat bij de implementatie van zorgsystemen veel afhankelijk is van de medewerking en snelheid van de toepassing van de door ons gemaakte procedures. Eens uw organisatie gecertificeerd is, komt er regelmatig iemand van de certificeringinstelling langs om via een audit vast te stellen of de organisatie inderdaad nog aan de eisen voldoet.

Contacteer ons voor meer informatie