EPB aangifte

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

De EPB-regelgeving bepaalt dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening, energiebesparing en ventilatie moet halen. Zodoende bekomt men een voor de bewoner gezond binnenklimaat.

Wiskundig betekent dit dat een woning of appartement wordt uitgedrukt in een energiepeil (E-peil). Alle aspecten van het bouwen die EPB beïnvloeden, worden in rekening gebracht om zo tot een theoretisch energieverbruik van uw woning te komen. In de ontwerpfase helpen we mee zodat de woning voldoet aan het vooropgestelde energieverbruik en binnenklimaat.

8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient er een startverklaring te worden ingediend en de maanden daarna worden een aantal bouwplaatsbezoeken gedaan om te kijken of de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekeningen. Ook worden er bronnen verzameld die de eigenlijke aangifte staven.

Contacteer ons voor meer informatie