Energieprestatiecertificaat

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

The energy certificate is the result of the European directive concerning the energy level of buildings. The energy certificate (short EPC) is obligated when you sell or let a residence. The energy certificate has a validity of ten years. There is no need for making a new certificate when the residence is sold or let within those ten years. Of course a copy, in case of leasing out, or the original certificate has to be given to the new occupant or owner. If new energy-saving measures are taken, the owner will benefit from making a new certificate. It is obvious that the new certificate will give a better score then the old one so that the property will have a higher market value as a result.

Het energieprestatiecertificaat is het gevolg van de Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Het energieprestatiecertificaat of EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen en heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Wanneer de woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt, moet er binnen deze geldigheidstermijn geen nieuw EPC opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper. Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger wordt, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan immers een betere score geven met een hogere marktwaarde van het gebouw tot gevolg.

Het EPC drukt de energetische kwaliteit van een woning uit. Hiermee kan de energetische prestatie van de gebouwen onderling vergeleken worden. Hiernaast staan op het EPC ook een aantal energiebesparende aanbevelingen vermeld. Deze aanbevelingen zijn informatief en niet verplicht uit te voeren. Door het EPC hebben de toekomstige bewoners zicht op de energetische kwaliteit van hun woning.

Contacteer ons voor meer informatie